Info

Turistička Zajednica Općine Jelsa

 

Turistička Zajednica Općine Jelsa osnovana je 1995. godine. Rad Zajednice je javan. Djelovanje Zajednice temelji se na načelu korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti.

Radi unaprijeđivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unaprijeđenja svih elemenata turističkog proizvoda područja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima slijedeće zadaće:

  • Poticanje, unaprijeđivanje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.)
  • Poticanje aktivnosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljsku i turističku djelatnost na što potpunije i kvalitetnije pružanje usluga
  • Suradnja i koordinacija s pravnim i fizičkim osobama, koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i njegove promidžbe
  • Poticanje zaštite, održavanja i obnove kulturno-povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu
  • Poticanje i pomaganje razvoja turizma u onim mjestima koja nisu turistički razvijena
  • Ustrojavanje turističko-informativnog centra
  • Organizacija konferencija za tisak, prijem novinara (domaćih i inozemnih), organizacija nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima i izložbama turističkog karaktera
  • Obavlja i druge poslove i radnje od interesa za promicanje turizma na području Općine.