Civitas Vetus Ielsae

I danas je djelomično sačuvan obrambeni zid koji je sagrađen sa zapadne strane poluotoka Gradina i pregrađuje ga, a prostirao se od kupališta Mina do Bočića.

Stari jelšanski grad (Civitas Vetus Ielsae) sagrađen je na površini od 6,50 ha, s obrambenim zidom dugim 172 m i širokim 1,30 m te 800-metarskim obzidom. Današnji je zid visok između 2,50 i 3 m, a u donjem su sloju još vidljive rupe u kojima su stajali čuvari.

Na današnjem groblju, na prostoru užem od negdašnjeg grada, od 1605. do 1787. godine postojao je samostan Augustinaca (eremitaž). Od njega je sačuvana jedino crkva sa zvonikom iz 1605. godine.