Crkva Gospe od zdravlja

Na brežuljku Račić, s kojeg se pruža lijep pogled na luku i Jelšansko polje, sagrađena je 1535. godine crkva Gospe od zdravlja. Crkva je dvaput dograđivana, a 1863. grade se zapadna lađa i zvonik.

U crkvi se nalaze oltarna pala koju predaja pripisuje Palmi Mlađem (1544. – 1628.), dvije drvene skulpture iz XVIII. st. te vrijedna ikona u renesansnom okviru iz XVI. st.

Gospa od zdravlja zaštitnica je Jelse i okolnih mjesta od bolesti, pa se, poštujući višestoljetnu tradiciju, 21. studenog, na njezin dan, stanovnici središnjeg dijela otoka okupljaju na službi Božjoj.