Crkva sv. Roka

Prvi se put spominje 1601. godine, a građena je u drugoj polovici XVI. stoljeća. Crkva je nekoliko puta dograđivana i preuređivana s vidljivim elementima gotike i romanike, sa zvonikom na preslicu. Obnovljena je 1999. godine.

Slika na oltaru prikazuje Gospu pod oblacima, s desne je strane Sv. Ante Padovanski s golim djetetom u rukama, Sv. Rok zamišljen kleči, a do nogu mu je pas koji ga promatra. Predaja je pripisuje Palmi Mlađem (1544. – 1628.).