Smještaj

Turisti koji posjećuju Općinu Jelsa mogu odabrati smještaj u hotelima, kampovima i privatnom smještaju.
Hoteli Hvar, Jadran i Turističko naselje Fontana raspolažu s 539 soba s 878 ležaja te 112 apartmana s 264 ležaja. Kampovi GrebišćeHoliday i Mina raspolažu kapacitetima za smještaj 750 osoba. Privatnim smještajem bavi se 440 kućanstava koja raspolažu s 960 apartmana i 577 soba te omogućavaju smještaj 4261 osobe.